FSB

Go to content

Buckfastsamhällets egenskaper


Bra temperament
God Kakfasthet
Svärmtröghet
Fruktbarhet
Kalkyngelfritt
God Honungsskörd
God Utrensning
Nosemafritt


Munken Broder Adam, från klostret Buckfast i England, hade dessa egenskaper som avelsmål när han tog fram Buckfastbiet.
Dessa mål gäller fortfarande.

Referat från Sommarmöte och kalibreringsträff den 7-8 juli 2018NYHETER

Omarbetning av blanketter

De nya blanketterna hittar du under Avel/Testserier.blanketter

Protokoll
Hittar du i Övrigt/Arkiv

Analys av Varroatillväxt
Ett samarbete med Lunds Biavelsklubb. Exceldokument framtaget av Bengt Andreasson.
Ladda ner HÄR!

Nya Stadgarna

Tysklandsimporten 2017
Beslut togs av avelskommittéen under våren att förnya och bredda arvet i den Svenska buckfaststammen, då i form av att  importera drottningar från Tyskland.
Dessa drottningar är då inte närbesläktade med den svenska Buckfaststammen. Detta innebär, om de håller måttet, att vi kommer dra nytta av arvet/arven och även då få eventuella goda egenskaper t.ex. snälla, svärmtröga bin, god fruktsamhet men också heterosiseffekter, som ger mer honung etcetera.
Genom utsättning av drönarsamhällen med detta arv på någon av Buckfasts parningsstationer kommer det alla till del som sätter sina drottningar till parning på  Buckfasts parningsstation.Vänstra bilden är när jag första gången öppnade efter tillsättning den åttonde augusti. Hon hade då varit på väg från Tyskland under nio dygn i gul utätningsbur i liten pappask tillsammans med en annan drottning också i utätningsbur, B159. Alla följebin levde, tio stycken, fodret var till minst trefjärdedelar uppätet. Hon blev tillsatt tisdag kväll, en liten avläggare fick ta hand om henne den första tiden tills det fanns täckt yngel.
Hon började äggläggningen på fredagen.
Därefter har tre ramar med utkrypande  yngel tillförts från andra samhällen med jämna mellanrum, vid senaste besöket i mitten av september fanns fem ramar yngel som hon var moder till.
Högra bilden är tagen sjunde oktober och det är ett samhälle som sitter på 9 LN-ramar och de har dragit ner fodret bra.
Behandling mot varroa har skett i slutet av augusti och en behandling kommer att ske när samhället är yngelfritt.
Alltså är förutsättningarna goda för en bra övervintring och vi inom Buckfast ser fram emot en lyckad övervintring och en bra vårstart.
Framöver får vi följa henne på den väg hon går och utvärdera hennes förmågor.

Bild vänster.
Javars, när man drivfodrar länge under höst blir det mera varroa, dels var det en del döda vinglösa bin men också puppor som säkert innehöll varroa och därtill virus som hamnade på flustret. De hade fått korttidsbehandling myrsyra i september. Bilden är från oktober.

Bild höger.
Så står ”tysklandssamhället” som är invintrat, överst en LN låda där bina sitter och en tom låda under i söderläge.
Bild vänster.
Dock är det så att bina är över toppen av utveckling i augusti och har inte samma kraft och motivation till att samla stora mängder nektar och pollen, men tillräckligt till att ”maskineriet” går som det skall, yngelsättning följer med i detta mönster. Vid oxalsyra behandling i slutet av december såg samhället ut så här. Förhoppningsvis ändå tillräckligt med ungbin så samhället orkar med en bra start när våren kommer, och att samhället under säsongen bedöms tillräckligt bra för avel.

Bild höger.
Vid månadsskiftet januari/februari är de inte mycket nedfall, efter bedömning av nedfallet hoppas vi och tror att övervintringen blir bra. Bina började förbereda vintern genom att sitta framtill till höger och går nu mot vänster sida.


Senast uppdaterad: 2018-08-22
Bild vänster, Inte överfullt med bin, men tillräckligt för att överleva vintern och starta upp äggläggning.

Bild höger, Visst är det hyfsat yngelklot, i flera ramar, och nu finns det nykrupna bin, som gör att snart vänder kurvan uppåt.
Bild, Inte mycket nedfall under vinter fram till vår, tyder på rätt sort bin och fria från sjukdomar.

Bin från samhället har samlats in för nosema bedömning, resultatet blev inga sporer, det ger ytterligare en styrka.

Det verkar vara ett arv som man kan odla vidare på, så vi får se vad möjligheterna ger.

I dag 21/4 har samhället fått ytterligare en ram för yngelsättning, foder finns kvar med god marginal.

/Olle Jönsson
Medlemskap i FSB
Stöd föreningens arbete att utveckla Buckfastbiets egenskaper.
Medlemsavgiften 250 kr, sätter du in på Bankgiro 5546-2030.
Ange namn och åtminstone telefon och e-post i meddelandefältet vid inbetalning, så att vi kan registrera ditt medlemskap.
TV-reportage från Aspö parningsstation
Föreståndare Jan Evertsson och FSB ordförande Bo Malmsten, tidigare kända från media, har medverkat i ett kort TV-inslag från parningsstationen på Aspö.
Se inslaget här...
Radioreportage från Hasslö
I samband med öppningen av parningsstationerna i Blekinge, gjorde P4 Blekinge ett reporttage på Hasslö.
Inslaget kan ni lyssna på här...
I inslaget nämns att den oparade drottningen åtföljs av arbersbin och drönare.
Som alla vet, är det helt förbjudet att ta med drönare i kassetterna till parningsstationerna....

När den första parningsstationen för Buckfastbi öppnades 1975 på Aspö, så fanns det ingen som kunde tänka sig vilket genomslag detta bi skulle få.
Med vår hemsida ser vi möjligheten att kunna informera och kommunicera med våra medlemmar samt med allmänheten.
Sidan Svensk Buckfast är ständigt under utveckling liksom vårt avelsarbete med Buckfastbiet.

Vårt motto:
Buckfastodlare samarbetar

Back to content