Märkesbiodlare - FSB

Go to content

Märkesbiodlare

Avel
Märkesbiodlare 2017:
De som under 2016/2017 satt upp testserier och haft/har drönararv på station.

Nya serier 2016: Nils Thuresson, Anders Sandh och Jörgen Rasmusson.

Testat 2016: Kjell Hallberg, Nils Thuresson, Anders Sandh och Jörgen
                 Rasmusson.

Drönararv 2016: Kjell Hallberg, Sven Åke Nilsson, Olle Andersson
                               och Håkan Albrektsson.

Drönararv 2017: Kjell Hallberg, Sven Åke Nilsson, Tore Forsman,
                       Jörgen Rasmusson och Håkan Albrektsson.


 

Regler för rätten att använda Buckfastmärket


För att få rätten att använda buckfastmärket i sin verksamhet måste man förbinda sig att:

  • under beteckningen Buckfast endast sälja sådana drottningar som är döttrar till stationsparade eller inseminerade Buckfast-drottningar

  • klart deklarera moderns Buckfast-härstamning och stationsparning/inseminering minst tre led.

  • deltaga aktivt i avels- och utvecklingsarbetet tillsammans med Föreningen Svensk Buckfastavel

  • anmäla nya testserier och rapportera från uppsatta testserier på föreningens utsända blanketter


De som uppfyller ovanstående punkter, kommer att kallas till en årlig planeringskonferens, för att där lämna uppgifter om drottningar från vilka testserier borde uppsättas. Konferensen rekommenderar det antal testserier som man för året bör satsa på.

De som så uppsätter testserier skall före den 1 oktober varje år lämna rapport härom för publicering i verksamhetsberättelsen och i buckfastkompendiet, samt även rapportera resultat av ev. redan löpande tester.
Från sådana fulltestade avelsdrottningar kan beställningar göras av drönargivare för stationerna.

Målet är att en testgrupp skall omfatta från 15 lika parade systrar och uppåt.
 
Avelsutskottet kan rekommendera reducerad parningsavgift efter inlämnad rapport om genomförd test. OBS! Rapporten bör omfatta de drottningar som från början ingick, alltså även dem som av en eller annan anledning utgått ur gruppen.

 

Back to content